[OanhDesign] Chiếc váy LANTERN cũng giống như một chiếc đèn lồng ấm áp được thắp giữa đêm đông, áo sáng huyền diệu giúp xua đi giá lạnh mà sưởi ấm người ta giữa một trời tuyết trắng rơi đầy.